Je bent hier:

Regelmatig komen er signalen bij het deputaatschap binnen, dat verslavingsproblematiek ook in onze gemeenten aanwezig is. Er zijn veel vormen van verslaving. Meest in het oog springende verslavingen zijn drugs- en alcoholverslaving. Het al dan niet gecombineerd hiervan leidt regelmatig tot dodelijke ongevallen. Er zijn echter ook andere vormen als porno-, game- en informatieverslaving.

Er zijn geen reformatorische zorgaanbieders die mensen met verslaving kunnen helpen. De professionele kwaliteit die hiervoor nodig is, vraagt dermate specifieke kennis en vaardigheden, dat het ondoenlijk is om binnen de gereformeerde gezindte hiervoor een eigen zorgaanbieder te realiseren. Daarom wordt intensief samengewerkt met De Hoop.

In de gesprekken met De Hoop is open gesproken over de verschillen in identiteit en daarom in geloofsbeleving. Dit wordt herkend. De Hoop wil intensief samenwerken met de reformatorische kerken, waarbij de kerken zelf zorg zullen dragen voor de pastorale begeleiding van verslaafden.

Op welke wijze het aanbod in de toekomst eruit komt te zien, is op dit moment nog onduidelijk.