Informatieavond over gezinshuizen

Het Platform Jeugdhulpverlening komt graag in contact met ouders die zich willen oriënteren op het starten van een gezinshuis met een reformatorische identiteit. In samenwerking met enkele organisaties en ervaren gezinshuisouders bieden we een interessante informatieavond. Er is binnen onze achterban behoefte aan opvang voor jeugdigen die voor kortere of langere periode niet meer thuis kunnen wonen en intensievere begeleiding behoeven in een kleinschalige voorziening als een gezinshuis. Uitbreiding van het aantal gezinshuizen is gewenst om te voorzien in de nood van jongeren voor wie een pleeggezin niet meer haalbaar is.

Datum: D.V. donderdagavond 1 oktober 2020

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Plaats: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Joubertlaan 5 te Zeist

Belangstellenden uit de reformatorische kerken worden hartelijk uitgenodigd. U wordt verzocht vooraf aan te melden.

Informatie en aanmelding:

werkgroepjeugdhulp@cbgg.nl

06-11910855 / 06-23866869

In het platform Jeugdhulpverlening werken de deputaatschappen Diaconale Maatschappelijk Zorg van de Gereformeerde Gemeenten, Psychosociale Hulp van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Psychosociale Hulpverlening van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk nauw met elkaar samen