Geachte diaken,

In uw ambt krijgt u te maken met veel verschillende vragen, zorgen en doelgroepen. Geen eenvoudig takenpakket, wel één van grote betekenis. De deputaatschappen Bijzondere Noden en DMZ brengen diakenen uit het hele land graag bij elkaar te brengen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over de betekenis en praktijk van het diakenambt.

In 2019 stonden we met diakenen uit het hele land stil bij de onderschatte roeping van het diakenambt. Op de Landelijke Diakendag 2022 willen we ons bezinnen op de opdracht die diakenen bij hun bevestiging meekrijgen: “… de uiterlijke gift, maar ook troostelijke redenen …”

Het diakenambt: een dubbele opdracht!

 

Klik hier voor alle informatie.