Je bent hier:

Beste jongere,

Je weet dat tijdens iedere kerkdienst onder het zingen de diakenen collecteren. Daarnaast zitten er in de kerkenraad ook ouderlingen en ook de predikant, als jullie gemeente een dominee mag hebben. Wat doen de diakenen nu eigenlijk allemaal in jouw gemeente? Wat is hun taak die ze in opdracht van de Koning van de Kerk, de Heere Jezus Christus uitvoeren. Op deze website kun je over het ambt en de taak van de diakenen veel informatie vinden. We hopen dat dit ervoor zorgt, dat jij echt betrokken zult zijn of raken op het werk dat diakenen in de gemeenten mogen doen.

Reading the bible
AdobeStock_54268191_7dd

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl