Je bent hier:

Helaas komt in onze gemeenten ook huiselijk geweld voor, waaronder seksueel misbruik. Dit heeft diepingrijpende gevolgen voor degenen die hiermee te maken hebben. Daarom heeft de Gereformeerde Gemeenten, samen met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk het initiatief genomen om een project huiselijk geweld op te zetten. Aan de basis van het opstarten van dit initiatief heeft een notitie ten grondslag gelegen.

Eind 2016 is dit project geëvalueerd. Besloten is om op basis van een beleidsplan het project voor nog een periode van drie jaar voort te zetten. Er zijn drie aandachtsfunctionarissen aangesteld, werkzaam bij het ds. G.H. Kerstencentrum, de Schuilplaats en De Vluchtheuvel, Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van De Vluchtheuvel.