Je bent hier:

Geachte belangstellende,

Elke kerkelijke gemeente heeft een kerkenraad, waarin ouderlingen, diakenen en (als de gemeente een predikant heeft) de dominee. Dit zijn de ambten die de Heere in Zijn kerk heeft ingesteld. De kerkenraad bestuurt de plaatselijke kerkelijke gemeente. Elk ambt heeft binnen de kerkenraad zijn eigen taak. Het werk van diakenen is veel omvattend. Op deze website kunt u informatie vinden over de taken die van diakenen in en ook buiten hun kerkelijke gemeente wordt verwacht. We hopen dat deze informatie ervoor zorgt, dat er bij u liefde en betrokkenheid zal zijn op het diaconaat binnen uw eigen kerkelijke gemeente.

U kunt informatie vinden over:

shutterstock_384995536_8a9
ambtsdragers-image-02

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl