Je bent hier:

Gastopvang

Soms is het nodig dat een kind een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een rustmoment nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. We beschikken over een bestand van gastgezinnen die hun huis willen openstellen om een kind tijdelijk een veilige plek te bieden.

In het kort:

  • Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
  • De betrokken jeugd- of gezinshulpverlener ondersteunt de aanvraag tot gastopvang.
  • De plaatsing heeft een tijdsduur van max. 6 weken met mogelijkheid tot verlening naar 12 weken.
  • De problematiek van uw kind moet passen binnen een gewoon gezin.
De organisatie van de gastopvang en het actueel houden van het bestand van gastgezinnen wordt uitgevoerd door De Vluchtheuvel. Meer informatie over gastopvang is te vinden op de website van De Vluchtheuvel.
shutterstock_384995536_8a9
ambtsdragers-image-02

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl