Hartelijk welkom op de website van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg.

In opdracht van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten voert het deputaatschap DMZ verschillende taken uit. We onderscheiden op deze website drie doelgroepen: ambtsdragers, belangstellenden en jongeren. Via verschillende tabs wordt een diversiteit aan informatie ontsloten, die betrekking heeft op het diaconaat.

Voor opmerkingen, aanvullingen, tips etc staan we altijd open. U kunt hiervoor het mailadres van DMZ gebruiken: info@deputaatschapdmz.nl.

Ook vanuit andere deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten wordt diaconale zorg gegeven:

Over zorg en ondersteuning voor onze naaste met beperkingen is veel informatie te vinden op de website van Helpende Handen (www.helpendehanden.nl).

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Terugblik

Landelijke diakendag

Zo’n tweehonderdvijftig diakenen – van Zwolle tot Terneuzen en Amsterdam – kwamen drie weken geleden in Geldermalsen samen op de Landelijke Diakendag 2022. We kijken terug op een bijzonder waardevolle en leerzame dag van ontmoeting en bezinning. Nogmaals hartelijk dank voor uw komst! Graag horen we hoe u deze dag ervaren hebt. Wilt u uw suggesties en wensen met ons delen? Klik hier voor een evaluatieformulier. De invultijd is slechts 4 minuten. Uw reactie stellen we erg op prijs. Wilt u het gehoorde terugkijken? Klik hier voor een terugblik. Van de plenaire lezingen kunt u een audio-opname beluisteren. Ook de presentaties die in de workshops zijn getoond, kunt u nog eens bekijken.

Agenda

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl