Hartelijk welkom op de website van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg.

In opdracht van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten voert het deputaatschap DMZ verschillende taken uit. We onderscheiden op deze website drie doelgroepen: ambtsdragers, belangstellenden en jongeren. Via verschillende tabs wordt een diversiteit aan informatie ontsloten, die betrekking heeft op het diaconaat.

Voor opmerkingen, aanvullingen, tips etc staan we altijd open. U kunt hiervoor het mailadres van DMZ gebruiken: info@deputaatschapdmz.nl.

Ook vanuit andere deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten wordt diaconale zorg gegeven:

Over zorg en ondersteuning voor onze naaste met beperkingen is veel informatie te vinden op de website van Helpende Handen (www.helpendehanden.nl).

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Landelijke diakendag

16 september 2022

Agenda

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl