Hartelijk welkom op de website van het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg.

In opdracht van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten voert het deputaatschap DMZ verschillende taken uit. We onderscheiden op deze website drie doelgroepen: ambtsdragers, belangstellenden en jongeren. Via verschillende tabs wordt een diversiteit aan informatie ontsloten, die betrekking heeft op het diaconaat.

Voor opmerkingen, aanvullingen, tips etc staan we altijd open. U kunt hiervoor het mailadres van DMZ gebruiken: info@deputaatschapdmz.nl.

Ook vanuit andere deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten wordt diaconale zorg gegeven:

Over zorg en ondersteuning voor onze naaste met beperkingen is veel informatie te vinden op de website van Helpende Handen (www.helpendehanden.nl).

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Agenda

Het deputaatschap DMZ verzorgt toerustingsavonden voor ambtsdragers over het thema “Homoseksualiteit en genderdiversiteit”.

Waarom?

DMZ publiceerde in oktober 2018 de uitgave: Man en vrouw schiep Hij hen. Bijbels licht op seksuele diversiteit toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit. Sindsdien staan de ontwikkelingen op dit terrein niet stil. Ds. A. Schreuder die een bijdrage heeft geleverd aan deze uitgave en al meerdere lezingen over dit thema heeft verzorgd, neemt u mee in de actualiteit van de ontwikkelingen op dit gebied. Als ambtsdragers kunnen we niet meer stellen “het komt onder ons niet voor”. Bezinning om op een Bijbelse en pastorale wijze te handelen in voorkomende situaties is in deze tijd noodzakelijk. In deze toerustingsavonden hopen we u daarin handvatten aan te reiken.

Wanneer?

D.V.  5 oktober in de Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn

D.V. 19 oktober in de Gereformeerde Gemeente van Woerden

Programma van de avond:

 

19.15 u : inloop

19.30 u : opening door ds. A. Schreuder

19.45 u : lezing door ds. A. Schreuder

20.15 u : bespreking in groepjes a.d.h.v. een casus

20.45 u : pauze

21.00 u : plenair deel (vragen beantwoorden/stellingen)

21.20 u:  sluiting door deputaat DMZ

21.30 u : einde

 

 

Agenda

Vooraankondiging bijeenkomst pleegzorg

Op D.V. vrijdag 13 oktober 2023 belegt het Platform Jeugdhulpverlening weer de jaarlijkse bijeenkomst voor mensen die betrokken zijn bij pleegzorg. Hierbij zijn niet alleen (aspirant)pleegouders welkom, maar ook ouders die gastopvang bieden of dit overwegen, ambtsdragers  en belangstellenden. Deelnemende kerken aan dit Platform zijn: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Het thema is: Omgaan met beschadigde pleegkinderen. Vaak hebben pleegkinderen al een belaste voorgeschiedenis. Wat is helpend? Er wordt o.a. aandacht gegeven aan trauma-sensitief opvoeden. Naast lezingen vanuit de praktijk zijn er diverse workshops.

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur (incl. maaltijd).

Locatie: Bethelkerk van de Gereformeerde Gemeente Tricht-Geldermalsen, Laan van Leeuwenstein 10.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0348-489900 of dmz@cbgg.nl.

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl