Je bent hier:

Elke zondag zie je de kerkenraad bij de aanvang van de kerkdienst uit de consistorie de kerk inkomen. In de kerkenraad zitten diakenen. Als we jou zouden vragen: “Wat doen die diakenen eigenlijk”, dan zeg je denk heel snel: “Elke zondag geld ophalen”. Helemaal goed! En als we dan verder vragen, waarom het geld opgehaald wordt, dan kom je er ook nog wel uit denk ik: voor de kerk, een extra collecte voor één of ander doen en ja, ook voor de diaconie.

Maar goed als we dan verder vragen of ze nog wat meer doen en wat de diaconie nu weer is, dan wordt het wellicht moeilijker om een antwoord te geven. De Bijbel geeft echter wel aan, dat de diaconie in jouw kerkelijke gemeente belangrijk is en dat de diakenen een bijzonder ambt vervullen. In Handelingen 6 staat, dat de christenen onder leiding van de apostelen diakenen kiezen. Blijkbaar was dat nodig. Lees dat zelf maar eens na in dit hoofdstuk.

In de Daniël van 8 oktober 2015 heeft een gesprek gestaan met meneer Drost. Als je dit gesprek leest, krijg je een goed beeld van het belangrijke ambt van diaken en de taak van de diaconie. Klik maar hier en je kunt het artikel lezen.

Misschien dat je van een diaken uit je eigen gemeente zelf wel eens wilt horen wat hij doet. Ik weet zeker, dat als je een diaken wilt spreken, dat hij graag met jou een gesprek zal hebben.

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl