Je bent hier:

Het takenpakket van een diaken is heel divers. Zowel voor nieuwe als voor langer dienende diakenen is het goed en nuttig om toegerust te worden. In overleg en afstemming met het deputaatschap kunnen toerustingsavonden worden georganiseerd. Deze kunnen zowel plaatselijk, als op classicaal niveau of op het niveau van een particuliere synode worden georganiseerd.

Om een toerustingsbijeenkomst te organiseren heeft het deputaatschap een stappenplan beschikbaar.

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "