Je bent hier:

Op deze pagina vindt u publicaties die vanuit DMZ zijn opgesteld. Daarnaast vindt u ook verwijzingen naar publicaties die elders te vinden zijn. We hebben de publicaties zo veel mogelijk per onderwerp gerubriceerd.

Beleidsplan diaconie

In dit format vindt u een opsomming van aandachtspunten die kan helpen om een diaconaal beleidsplan op te stellen.

Begrafenis-handreiking

In toenemende mate wordt het van belang om vast leggen hoe u uw begrafenis wilt laten verlopen. Hiermee kunt u situaties voorkomen, die niet passen bij de soberheid die wij voorstaan rondom begraven. U kunt hierdoor ook nadrukkelijk aangeven dat u begraven wilt worden. Deze handreiking kan u helpen om zaken rondom uw begrafenis vast te leggen.

Diaconie-handreiking

In deze handreiking vindt u een veelheid aan onderwerpen die te maken hebben met het ambt van diaken en de thema’s die in het diaconaat van belang zijn.

Kerkelijke thuishulp

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden op welke wijze het vrijwilligerswerk in gezinnen van de kerkelijke gemeente wordt uitgevoerd. Het is toegestaan om hiervan gebruik te maken.

Kerkelijke thuishulp Amersfoort

Kerkelijke thuishulp Hendrik Ido Ambacht

Kerkelijke thuishulp Oud-Beijerland (publieksversie)

Kerkelijke thuishulp Rhenen

Mantelzorgers

Mantelzorgers lopen het risico overbelast te worden. Het is van belang om als kerkelijke gemeente hierop alert te zijn. Deze publicatie kan u helpen om zicht te krijgen op het thema mantelzorgers.

Schuldhulpverlening

In deze publicatie vindt u een handreiking op welke manier u om kunt gaan, als in de gemeente sprake is van schuldhulpverlening.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Er is een informatiemap beschikbaar over de thematiek rondom de gemeentelijke taken van de WMO.