PARTICIPATIEWET en gemeente

 

 participatiewet

 Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De burgerlijke gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor de (arbeids-)participatie van inwoners met 'arbeidsvermogen' die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen vallen nu nog onder de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) of de Wajong voor jonge mensen met een landurige ziekte of handicap. Per 1 januari 2015 verandert dit: alle bovengenoemde categorie├źn vallen dan onder de nieuwe Participatiewet. Een ingrijpende operatie!