imagesbijeenk

 Gerichte Toerusting Diakenen

 Planning   


 

Geachte broeders diakenen,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de diakenen uit de Classis Utrecht op D.V. woensdag 11 oktober 2017. Deze vergadering hopen wij te houden in een zaal van de Ger. Gem. te Zeist, ingang Bergweg 26, 3701 JK Zeist. Aanvang om 19.30 uur

De Vluchtheuvel heeft ons gevraagd of zij in een bijeenkomst van de contactdiakenen van de classis Utrecht een keer mochten informeren over de nieuwe ontwikkelingen bij De Vluchtheuvel. Ook willen zij graag toelichten wat de meerwaarde is van een overeenkomst tussen de plaatselijke kerkenraad en De Vluchtheuvel. In de bijlage worden daarover vier opties genoemd.  Ook uit de diakenen hebben wij vragen over de situatie bij De Vluchtheuvel gekregen. De diaconie hoopt dat classis Utrecht tot uniforme afspraken met de Vluchtheuvel kan komen, opdat er op deze wijze is er geen verschil binnen onze classis over de prijs per consult. Bijlagen voor deze bijeenkomst zijn per mail naar de contactdiakenen verstuurd.

Voor de organisatie hebben we graag dat u zich even aanmeldt en met hoeveel personen uw diaconie komt. U kunt zich weer aanmelden via de website van DMZ of door een mail te sturen naar a.hell@hetnet.nl.

Met hartelijke groet,

Anton van Hell