DMZBIJBEL

 

 

 Lijst met Bijbelgedeelten voor gebruik in bijzondere situaties 

   

Aftakeling

2 Korinthe 4:16-5:10; Prediker 11:7-12

Alleengaand

 

1 Korinthe 12:12-28; Psalm 16; 1 Korinthe 7

Angst

 

Jesaja 41: 10; Psalm 112:7-8; Psalm 32:7

 

Arbeidsongeschikt

 

Jacobus 1:1-8; Mattheüs 6:19-34

 

Beproeving

 

Job 5; Prediker 7:13; 1 Korinthe 10:13; Jakobus 1:12-13;
Jakobus 4:7; Hebreeën 2:18

 

Bezorgdheid

 

Psalm 46; Mattheüs 6:25-34; Filippenzen 4:6; Hebreeën 13:5;

1 Petrus 5:7; 2 Timotheüs 4:16-18

 

Christelijke levensstijl

 

Kolossenzen 3:5-17; Romeinen 12:1-12; Efeze 4 en 5

 

Depressie

 

Psalm 34:17-19; Job 9; Psalm 130; Psalm 23; Psalm 40:2-3;

Deuteronomium 31:6; Mattheüs 11:28

 

Droefheid

 

 

Psalm 40, 42, 43, 51; Johannes 14; Romeinen 8:34-39;

1 Korinthe 15 51-58; 2 Korinthe 1:3,4; Hebreeën 12:6-13

Eenzaamheid

 

2 Korinthe 12; Galaten 6:1-10; Genesis 2; Psalm 73:25-28;

Psalm 4:9; Jesaja 54:10; Johannes 14:18

 

Geldbeheer

 

Filippenzen 4:19; Prediker 5:9; 1 Timotheüs 6:6-10;
Jacobus 5:1-6

 

Huwelijksproblemen

 

Huwelijksformulier; Efeze 5:22-33; Mattheüs 19;
Spreuken 2 en 5

 

Kinderloosheid

 

Efeze 5; Markus 10:28-31; Jesaja 54; Filippenzen 4:10-13;

Psalm 113:5-9; 1 Samuël 2:5

 

Minderwaardigheidsgevoelens

 

Genesis 1:27; Markus 12:31; Romeinen 12:3-5

 

Moedeloosheid

 

2 Koningen 19:14-19; Psalm 91; Jesaja 35:3-10; Jesaja 40:28-31;

Jesaja 43:1-3; Lukas 12:32-40; Romeinen 5:1-10; 1 Petrus 5:6,7

 

Moeite en zorgen

 

2 Koningen 20:1-11; Psalm 23, 27, 34, 42, 62, 73, 121, 130;

Jona 2; Jesaja 26:3-4; Lukas 12:22-28; 2 Korinthe 12:1-10;

1 Petrus 5:7

 

 

Ongeneeslijke ziekte

 

Psalm 145: 38, 39, 42, 43; Job 1; 2 Korinthe 4:16-5:10

 

Ontmoediging

 

Psalm 23, 37:1-7, 42:7-12, 55:23, 90:13-17; Mattheüs 5:5,11,12;

Johannes 14:1-4; 2 Korinthe 4:8-18; Filippenzen 4:4-7;

Hebreeën 13:5,6

 

Opvoeding

 

Psalm 78; Deuteronomium 6:4-9; Mattheus 18:1-6;

Spreuken; Prediker 11 en 12; Efeze 6:1-2; Hebreeën 12

 

Ouderdom

 

Psalm 71; Psalm 92; Hebreeën 11:13-16; Filippenzen 3:14

 

Rouwverwerking

 

Psalm 73:21-28; Johannes 11:1-27; 1 Thessalonicenzen 4:13-18;

1 Korinthe 15:51-55; 1 Petrus 1:24-25; Openbaring 7:9-17;

Openbaring 21:1-8

 

Strijd en aanvechting

 

Psalm 25; Jesaja 55; Mattheüs 5:1-12; Mattheüs 11:28-30;

1 Korinthe 10:12,13; Efeze 6:10-19; 1 Timotheüs 6:12-16;

2 Timotheüs 4:6-8; 1 Petrus 5:8-10

 

Verzoeking /Verdrukking

 

Psalm 1, 73:2-28; Lukas 21:33-36; 1 Korinthe 10:13;

Filippenzen 4:8; Jakobus 1:12; 2 Petrus 2:9; Judas vs 24,25

 

Verdriet

 

Psalm 22; Psalm 27; Psalm 31; Psalm 56; Psalm 130

Verootmoediging

 

Psalm 6:1-5, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143; Jesaja 44:22;

Jeremia 3:12,13,22; Jeremia 7:3,5; Ezechiël 18:32,33;

Ezechiël 33:11; Ezechiël 36:26,27; Daniël; Lukas 6:46, 15:10, 18:13; Handelingen 2:37,38, 3:19,20; 1 Johannes 1:8,9;

2 Petrus 3:9; Openbaring 5

 

Werkloosheid

 

2 Thessalonicenzen 3; 1 Korinthe 15:58; Mattheüs 6:25-34

 

Ziekte in het gezin

Psalm 37; Psalm 41; Psalm 121; Filippenzen 4:1-7