Gerichte Toerusting Diakenendmz3gesprek

De nieuwe opzet

 Al jarenlang mag de Gerichte Toerusting Ambtsdragers (GTA) een plaats hebben binnen onze gemeenten. Door wisselende omstandigheden, zowel binnen Deputaatschap DMZ, alsook de mate van belangstelling voor deze avonden, heeft DMZ, in samenwerking met de Cursus Godsdienst Onderwijs, besloten de structuur te wijzigen.

 De GTA had twee doelstellingen, namelijk een diaconale en een pastorale doelstelling. Daar DMZ met name een diaconale doelstelling heeft, zullen pastorale onderwerpen in de toekomst worden verzorgd door de CGO. Voor deze laatste onderwerpen kunt u contact opnemen met Dhr. J.H. Mauritz (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).  

 

 GTD

Als gevolg hiervan is de naam ‘Gerichte Toerusting Ambtsdragers’ gewijzigd in ‘Gerichte Toerusting Diakenen’ (GTD). Ook de werkwijze is veranderd. Avonden organiseren die om verschillende redenen niet door (konden) gaan, willen we in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen. Daarom bieden we geen vast programma meer aan (zoals tot nu toe het geval was), maar beleggen we avonden op verzoek. Kort gezegd: van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd.

De organisatie van deze avonden zal, onder verantwoordelijkheid van DMZ voor de inhoud,  plaatsvinden in nauwe samenwerking met de classisdiakenen. Zij zullen de praktische kant van de avonden invullen, samen met de spreker(s). De organisatorische aspecten zullen worden uitgevoerd door het kerkelijk bureau (Jorike Wiegman). Wanneer u dus belangstelling heeft voor een bepaald onderwerp kijkt u, samen met uw classisdiaken, of u binnen uw kerkenraad/classis/PS minimaal 15 personen bij elkaar kunt krijgen om dicht bij u in de buurt een avond te organiseren. De classisdiaken zal in overleg met DMZ de spreker(s) uitnodigen en tijd en plaats met de betreffende koster afstemmen. De aanmeldingen en de verzorging van het programma verlopen via het kerkelijk bureau. U vindt hierover ook informatie in het Stappenplan GTD.

Een lijst van mogelijke onderwerpen, met sprekers,  vindt u onder 'Onderwerpen GTD'.  U kunt als classisdiaken ook zelf een onderwerp aandragen waarvoor in uw classis belangstelling is, waarna DMZ in overleg met u nagaat of en hoe invulling mogelijk is.

Een overzicht van geplande GTD-bijeenkomsten vindt u onder GTD Planning.

 

Ga voor een persoonlijke aanmelding voor een GTD-avond naar het Opgaveformulier GTD.  U ontvangt dan z.s.m. een bevestigingsmail en nadere gegevens.

 

We zien ernaar uit dat deze avonden tot nut mogen wezen om u in het ambtelijke werk toe te rusten, zodat u mede hierdoor mag dienen in de gemeente waar de Heere u een plaats geeft. Dat het mag strekken tot Zijn eer en opbouw van Zijn gezegend Koninkrijk.

 

DMZ Werkgroep diaconaat en toerusting,

L. Joosse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

J.J. Opschoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.