nebo

 

 


Stichting Cedrahcedrah
Barbizonlaan 1, 2908 MA Capelle aan den IJssel
telefoon: 010-2075858
fax: 010-2075854
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.cedrah.nl

IBAN: NL79INGB0654982465

Missie
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan ouderen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel. Daarbij wenst Cedrah in alles te handelen in overeenstemming met Gods Woord.

Visie 
Basisprincipes

 1. Cedrah biedt wonen, zorg en diensten in en vanuit woongemeenschappen.

 2. Cedrah koestert en versterkt de eigenheid en lokale kleur van de woongemeenschappen. Deze krijgt vorm door de vraag van de klanten, de lokale omstandigheden en de specifieke invulling van de identiteit.

 3. Cedrah bevordert zelfredzaamheid en ondersteunt het behoud van sociale netwerken. Informele zorg en professionele zorg werken samen. Zo wordt de eigenwaarde van kwetsbare mensen versterkt.

 4. Cedrah initieert wonen, zorg en diensten op plaatsen waar we kunnen aansluiten bij gedifferentieerde vragen uit de achterban.

Identiteit

 1. Cedrah bevordert het delen van de identiteit in de woongemeenschap.

 2. Cedrah koestert en versterkt de relatie met de reformatorische kerken.

Zorg & Diensten

 1. Cedrah richt zich primair op het verlenen van somatische en psychogeriatrische zorg aan ouderen, maar staat open voor andere zorgvragen.

Wonen & Vastgoed

 1. Cedrah faciliteert comfortabel en duurzaam wonen in een woongemeenschap, in combinatie met zorg en aanvullende dienstverlening.

 2. Cedrah speelt in op de marktontwikkelingen door transformatie en ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille.

Personeel & Organisatie

 1. Cedrah waarborgt de identiteit door medewerkers te benoemen die afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte. Cedrah vraagt hen de identiteit te onderschrijven en uit te dragen, zoals vastgelegd in het identiteitsprofiel.

 2. Cedrah is een innovatieve organisatie met professionele en ondernemende medewerkers.

Samenwerking

 1. Cedrah investeert in samenwerkingsrelaties die de realisatie van onze doelstellingen ondersteunen. Samenwerking met (qua identiteit) verwante organisaties verdient de voorkeur.

Uitvoering van missie en visie beweegt zich binnen de kaders die zijn aangegeven in de statuten. Daarin zijn grondslag (de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God, zoals beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid) en doel (op christelijke wijze bieden van huisvesting en zorg aan mensen met een reformatorisch referentiekader) cruciaal. 

Werkgebieden

Zeeland en Zuid-Holland

De in de raden vertegenwoordigde kerken
Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten en Christelijke Gereformeerde Kerken
Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten en Christelijke Gereformeerde Kerken


Bekostiging

Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aangevuld met inkomsten uit een steunfonds dat aanvullende zaken bekostigt.


Stichting Woonzorg Gereformeerde Gemeente Ermelo
Hanengewei, 3851ML, Ermelo
Telefoon: 0341 556964
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Doelstellingen: Voorzien in:
- duurzame huisvesting van en zorgverlening aan (oudere)mensen en/of zorgbehoevenden en hun woon- en zorgbehoeften;
- de woon- en zorgbehoeften van personen die (primair) behoren tot de Gereformeerde Gemeente te Ermelo.

Activiteiten: Er is een woonzorgcomplex gerealiseerd met 16 huurappartementen van 9 verschillende typen. Naast wonen biedt het zorgcomplex ook de mogelijkheid tot verpleging en verzorging.

Werkgebied: Gemeente Ermelo.


SVRO, onderdeel van Sirjon
Diekjansweg 1, 7462 JD RijssenMaranatha
telefoon: 0548-536536
fax: 0548-536279
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.svro.nl
IBAN: NL26INGB0655457070
  
Grondslag: Zie statuten
Doelstelling: Zie statuten
Werkgebied: Barneveld/Rijssen e.o.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten
Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten
Bekostiging: AWBZ


SZGGZ (per 1-7-2013 gefuseerd met SGZZH; handelend onder de naam Cedrah)
Briandlaan 2, 4334 GP Middelburg
telefoon: 0118-676600
fax: 0118-676699
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN: NL79INGB0000674300
  
Doelstelling: Stichting Zorgverlening biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen in de regio Zeeland. Naast zorgverlening in de intramurale zorgcentra in Middelburg (Eben-Haëzer) en Goes (Rehoboth) leveren wij verzorging, verpleging, ondersteuning en huishoudelijke hulp in de thuissituatie. Dagverzorging wordt aangeboden in Goes en Middelburg voor zelfstandig wonende ouderen, die behoefte hebben aan ontmoeting, ondersteuning en dagstructuur. In Goes, Middelburg en Vlissingen worden 120 (aanleun)woningen verhuurd.

Werkgebied: Zeeland

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten
Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten
Bekostiging: AWBZ


Dagopvang 'de Pruttelende koffiepot'
Sionkerk, Romanohof 10, 3066 NT ROTTERDAM
telefoon: 06 51 96 70 31
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.ggalexanderpolder.nl 
  
Doelstelling:  Dagopvang voor eigen leden en buurtbewoners met een lichte vorm van dementie, waarbij de deelnemers een zinvolle dagbesteding ontvangen, de mantelzorgers worden ontlast en tevens mensen uit de wijk op laagdrempelige wijze in aanraking met de bijbel komen.

Werkgebied: Rotterdam-Alexanderpolder

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Alexanderpolder
Bekostiging: giften