Onderwerpen GTD met eventuele sprekers:

 

 


 Bevestigd als diaken! Wat houdt dat in? Gekozen

 

 Deputaat ...

 

 

 

 

 


 Gemeentelid is verslaafd aan ...            verslaving2

 De Vluchtheuvel

 

 Vragen rondom de WMO                         wmo2014def

 J. de Waard

 

 

 

 

 

 


Schuldhulpverlening                                              geld

 

 

 

 

 


 

Schuldhulpverlening 2

(verdieping: financiële noden) 

 

 

 


Als diaken mee op huisbezoek!Huisbezoek

Ds. .... 

 

 

 

 


Besteden van diaconale gelden        collectezak

 Deputaat J.J. Opschoor of ...

 

 

 

 


Jeugdhulpverlening Jeugdzorg

 Deputaat of Spreker SGJ

 

 

 

 


Help, mijn leven raakt uit balans 

De Vluchtheuvel


Zorgen in de zorg   

Deputaat J. de Waard


Diaconaat in crisistijd  

P. Schalk (RMU)


Opstarten vrijwillige kerkelijke thuishulp   kerkelijkethuishulp

 Deputaat K.J. Nipius

 Er is veel nood binnen uw kerkelijke gemeente! Sommige onderwerpen zijn u bekend, maar veel ook niet. Veel mensen zijn van dag tot dag bezig om het hoofd boven water te houden. Een ziek familielid, een beperkt kind, een dementerende vader, een chronische vermoeidheid, bekkeninstabiliteit of een zwakke rug kunnen het leven tekenen. Maar klagen doen we niet. We gaan door! Toch kan enige verlichting wenselijk zijn. Die ene dag per week dat het eten, een lekkere stamppot, kant en klaar wordt gebracht. Of een gemeentelid die klaarstaat om mij naar het ziekenhuis te rijden. Of iemand die mijn jongste kind ophaalt bij de basisschool. Heel veel hulp wordt al gegeven aan elkaar. Toch kan het een stimulans gebruiken. Niet met als doel om alles te regelen en te sturen, maar wel om de benodigde hulp op gang te helpen. Vrijwilligers helpen graag. Vele schouders maken licht werk

 


Omgang met mensen met een beperking HelpendeHanden

 Helpende Handen

 

 

 


Beoordeling van een hulpvraag     beoordelinghulpvraag

 Deputaat K.J. Nipius

 

 U wordt gebeld door een gemeentelid. Er is financiële nood. U maakt een afspraak en gaat er op af. Tijdens het eerste gesprek wordt er veel verteld. Oude en nieuwe onderwerpen, grote en kleinere zaken worden genoemd. Eerlijk gezegd duizelt het u. Ja, er is nood. Maar hoe komt u tot een goed beeld? Hoe creëert u overzicht? Wat is nodig in deze situatie? En hoe behandelen we dit als kerkenraad? Hoe geeft u in concrete gevallen invulling aan de oproep tot de gave van onderscheiding, in bewogenheid en in voorzichtigheid helpen?