Particuliere instellingen

In deze categorie wordt in alfabetische volgorde een (niet-volledig) overzicht gegeven van particuliere instellingen. Om diaconieën in staat te stellen deze instellingen zo goed mogelijk te leren kennen en beoordelen, zijn deze instellingen uitgebreider beschreven dan de kerkelijke instellingen.

De zorginstellingen die eerder in de DMZ-informatiegids zijn opgenomen en andere zorginstellingen, die zorg verlenen aan mensen uit onze gemeenten of verzoeken sturen aan diaconieën om financiële steun, is gevraagd of zij in het overzicht wilden worden opgenomen. Het volgende overzicht bestaat uit instellingen die positief hebben gereageerd en gegevens hebben gestuurd. Het is aan de plaatselijke gemeenten of zij deze organisaties al dan niet financieel steunen.