Maranatha

 Instellingen met kerkelijke binding

Vanuit onze gemeenten zijn verschillende zorginstellingen ontstaan. Deze instellingen verlenen met name zorg aan leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten.

 

 

 

Voorbeelden van deze zorg zijn: psychosociale hulpverlening, ouderenzorg, verpleeghuiszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Alle instellingen die in dit overzicht zijn opgenomen, hebben als grondslag de Bijbel en de drie Formulieren van enigheid. Het bestuur bestaat geheel of gedeeltelijk uit leden van de Gereformeerde Gemeenten, en het deputaatschap DMZ onderhoudt namens ons kerkverband contacten met deze instellingen en rapporteert hierover aan de Generale Synode.

Voor de goede orde wordt hier opgemerkt dat het deputaatschap DMZ alleen met de Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel, Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten en vereniging Helpende Handen een directe kerkelijke band heeft.

In dit overzicht worden dus de instellingen vermeld die geheel of gedeeltelijk uitgaan van onze gemeenten. Deze instellingen onderscheiden zich daarmee van instellingen die ontstaan zijn als particulier initiatief. Als de instellingen die uitgaan van onze gemeenten financiƫle hulp nodig hebben, dienen zij vanwege de kerkelijke binding voorrang te krijgen op particuliere instellingen.