WajongDe Participatiewet is ingevoerd per 1 januari 2015. Voor gemeenten biedt het de kans om maatwerk te leveren dat aansluit bij de kansen en mogelijkheden van zowel de werkzoekenden als de lokale en regionale arbeidsmarkt. In de eigen gemeente en arbeidsmarktregio heeft  men te maken met de volgende partijen:

  • -  Het UWV, waarmee de gemeente samenwerkt op het Werkplein en in het werkgeversservicepunt
  • -  Andere gemeenten in de arbeidsmarktregio
  • -  Regionale sociale partners, werkgeversverenigingen
  • -  Uitvoeringsorganisaties (sociale werkvoorziening, uitzendbureaus, re-integratiebureaus)
  • -  Onderwijsinstellingen (mbo, vso, praktijkonderwijs) voor de aansluiting met de arbeidsmarkt
  • -  Maatschappelijke instellingen zoals zorginstellingen, vrijwilligerscentrales.