Je bent hier:

Onderstaand vindt u een overzicht van verschillende vergadering en bijeenkomsten. Voor alles geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Bijeenkomsten

Het deputaatschap DMZ verzorgt toerustingsavonden voor ambtsdragers over het thema “Homoseksualiteit en genderdiversiteit”.

Waarom?

DMZ publiceerde in oktober 2018 de uitgave: Man en vrouw schiep Hij hen. Bijbels licht op seksuele diversiteit toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit. Sindsdien staan de ontwikkelingen op dit terrein niet stil. Ds. A. Schreuder die een bijdrage heeft geleverd aan deze uitgave en al meerdere lezingen over dit thema heeft verzorgd, neemt u mee in de actualiteit van de ontwikkelingen op dit gebied. Als ambtsdragers kunnen we niet meer stellen “het komt onder ons niet voor”. Bezinning om op een Bijbelse en pastorale wijze te handelen in voorkomende situaties is in deze tijd noodzakelijk. In deze toerustingsavonden hopen we u daarin handvatten aan te reiken.

Wanneer?

D.V.  5 oktober in de Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn

D.V. 19 oktober in de Gereformeerde Gemeente van Woerden

Programma van de avond:

 

19.15 u : inloop

19.30 u : opening door ds. A. Schreuder

19.45 u : lezing door ds. A. Schreuder

20.15 u : bespreking in groepjes a.d.h.v. een casus

20.45 u : pauze

21.00 u : plenair deel (vragen beantwoorden/stellingen)

21.20 u:  sluiting door deputaat DMZ

21.30 u : einde