Je bent hier:

Toerusting ambtsdragers
In toenemende mate worden ambtsdragers geconfronteerd met huwelijksproblematiek, echtscheiding en verzoeken om een 2e huwelijk aan te gaan. Hoe voorkomt u als ambtsdrager partijdig te worden? Hoe kan in echtscheidingssituaties de tucht medisch worden toegepast? En worden kinderen van gescheiden ouders niet vaak vergeten in de pastorale aandacht? Er bestaat bij veel ambtsdragers handelingsverlegenheid.

Daarom organiseert het deputaatschap DMZ toerustingsavonden voor ambtsdragers rondom het thema “Omgaan met echtscheiding”, belicht vanuit kerkrechtelijk, praktisch en juridisch perspectief.

 

Data en locaties:

7 april 2022, GG Barendrecht, Ploegwei 1
12 mei 2022, GG Goes, Louise de Colignylaan 177
19 mei 2022, GG Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2-b
2 juni 2022, GG Apeldoorn, Graaf van Lijndenlaan 9
Tijden: 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

De sprekers op de locaties:

PS Zuid-West Barendrecht 7 april Ds. Silfhout / Mr. M.W.J. Hoek / Maria Vermeulen
PS Zuid Goes 12 mei Ds. Silfhout / Mr. M.W.J. Hoek / Erik-Jan Verbruggen
PS Noord-West Gouda 19 mei Ds. Silfhout / Mr. M.W.J. Hoek / Hennie Zwanenburg
PS Oost Apeldoorn 2 juni Ds. Silfhout / Mr. M.W.J. Hoek / Peter Qualm

Het programma richt zich op de volgende zaken:

Na opening van de avond wordt vanuit de drie bovengenoemde perspectieven een korte pitch gehouden, waarin de sprekers / workshopleiders a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld aangeven:

  • Waar liggen de dilemma’s?
  • Waar de nodige informatie te vinden / op wie een beroep te doen in voorkomende gevallen?
  • Inleiding tot inhoud van de workshop

Na de pauze kunt u deelnemen aan 2 workshoprondes van elk een half uur.

Workshop 1 kerkrechtelijk perspectief

Door ds. W. Silfhout, emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten en oud-docent kerkrecht aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten.

In deze bijdrage hoopt de spreker in te gaan op wat het kerkrecht ons leert op grond van Gods Woord over echtscheiding en het aangaan van een tweede huwelijk na echtscheiding. Ook zal aandacht gegeven worden aan de vraag hoe de kerkelijke tucht in deze gevallen functioneert.

Workshop 2  juridisch perspectief

Door M.J.W. (Rien) Hoek, advocaat en partner van Wille Donker advocaten te Alphen aan den Rijn (www.willedonker.nl). Hij houdt zich met name bezig met ondernemingsrecht, arbeidsrecht en, voor de reformatorische achterban: met familierecht. Hij is sinds 1999 ambtsdrager in de Gemeente te Gouda en lid van het Deputaatschap Kerkrecht. Hij is in het verleden lid geweest van het bestuur van de Stichting De Vluchtheuvel en Deputaat DMZ.

Het juridische aspect zal met name gaan over de toelichting van de echtscheidingsprocedure, de eventuele voorlopige voorzieningen, de boedelverdeling, omgangsregeling, etc. Met al deze juridische aspecten kunnen ambtsdragers geconfronteerd worden in hun contact met gemeenteleden. In de workshop zal worden ingegaan op welke wijze dit vanuit een kerkenraad kan worden benaderd is er gelegenheid hierover vragen te stellen.

Workshop 3 praktisch perspectief

Door professionals vanuit de jeugdzorg die vanuit de praktijk ervaring hebben in het omgaan met ouders met huwelijksproblemen, gescheiden ouders en kinderen van gescheiden ouders.

Barendrecht      Maria Vermeulen (www.salouz.nl)

Goes                     Erik-Jan Verbruggen (Vluchtheuvel)

Gouda                 Hennie Zwanenburg (Vluchtheuvel)

Apeldoorn          Peter Qualm (Vluchtheuvel / KOC-diensten)

In deze workshop wordt ingegaan op hoe u pastorale ondersteuning kunt bieden in situaties waar ouders in een echtscheidingsprocedure zitten of gescheiden zijn. Wat is nuttig om te weten bij het voeren van gesprekken? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen? Hoe voorkomt u partijdig te worden? Welke aandacht vragen kinderen hierbij?

Tijdsindeling

19.15 u inloop
19.30 u opening
19.45 u 3 x 15 minuten pitch vanuit 3 aspecten
20.30 u pauze
20.45 u 1e workshopronde
21.15 u 2e workshopronde
21.45 u afsluiting (in workshop)
22.00 u einde bijeenkomst

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl