Je bent hier:

Op dit gedeelte van de website van DMZ vindt u informatie, die van belang is voor het vormgeven van het diaconaat binnen de kerkelijke gemeente. Via het keuzemenu ontsluiten we de volgende informatie

 

shutterstock_384995536_8a9
ambtsdragers-image-02

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl