Het diakenambt: een onderschatte roeping?

Diakenen worden vaak gezien als schatbewakers. Maar als hun rol daartoe beperkt blijft, wordt het diakenambt onderschat. Diakenen hebben de dure roeping om uitvoering te geven aan het priesterlijk ambt van Christus in de gemeente.

Wanneer?  

18 januari 2019, 16.00-22.00 uur

Waar?

Bethelkerk Tricht-Geldermalsen

Wie

Diakenen én andere ambtsdragers

Wat?

Bezinnende lezing, verdiepende workshops en leerzame ontmoetingen

Wat houdt het diakenambt in? Welke taken horen er bij de diaconie en hoe neem je besluiten over zorg aan gemeentelden en het ondersteunen van diaconale projecten? Om over deze en andere vragen na te denken, organiseren de deputaatschappen DMZ en BN de landelijke diakendag van de Gereformeerde Gemeenten. Zowel de lezing als de workshops zijn gericht op de dagelijkse praktijk van de diaken. Daarbij is er ruimte voor het bespreken van vragen met andere diakenen, het uitwisselen van adviezen en het leren van ervaringen vanuit binnen- en buitenland.

We ontmoeten u graag op de diakendag!

Programma

Workshops (klik hier voor toelichting)

> Opening Geroepen tot …
> Workshopronde 1 diaconaat zonder geld (Bert de Wit – ZGG)
> Maaltijd diaconaat & evangelisatie
> Hoofdlezing ds. C. van Ruitenburg: (Gijsbert Geijtenbeek – EVGG)
‘Het diakenambt, een onderschatte roeping?’ diaconaat en gemeente-opbouw
In deze lezing wordt ingegaan op het (Maarten Dekker – DVI)
geroepen zijn tot dienen in navolging zorg voor ouderen (Teunis Stoop – DMZ)
van de Dienaar. zorg voor jongeren (Jan de Waard – DMZ)
> Workshopronde 2 verslavingszorg (Jan Teerds – DMZ)
> Afsluitend forum oneindige hulp? (Jan Drost – BN)
keuzes maken (Bertine Vermeer – BN)
NB: het is mogelijk om alleen aan het middag- een levend dankoffer (Samir Yacco – Damascus)
of avondprogramma deel te nemen. Het zorg voor kwetsbaren in de gemeente
avondprogramma (lezing en workshopronde 2) (Bert Regterschot – HH)
begint om 19.00 uur. ziekenbezoek (ds. Van Aalst – BN)