De stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken (SMRK) is een onafhankelijk meldpunt dat een gezamenlijk initiatief is van de Gereformeerde Gemeenten,
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Ook in onze kerken is aandacht voor veiligheid in relaties een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is een handreiking opgesteld. Een flyer met als titel Als je veiligheid in het geding is’ geeft beknopte informatie hoe te handelen als u of jij hiermee te maken hebt.