Je bent hier:

Sinds enige jaren is onder verantwoordelijkheid van DMZ een werkgroep Jeugdhulpverlening actief. Deze werkgroep richt zich in het bijzonder op de onderwerpen gastopvang, pleegzorg, gezinshuizen en andere voorzieningen voor kinderen en jongeren. Ongeveer om de twee maanden komt de werkgroep bij elkaar. De werkgroep bestaat uit de heren H.J. Colijn (Helpende Handen), J.L. Goudswaard (DMZ), G. Schipaanboord (lid Gereformeerde Gemeente Leiderdorp), P.J. Qualm (DMZ), G.J. Verbruggen (De Vluchtheuvel, secretaris) en J. de Waard (DMZ, voorzitter).

Vanuit haar opdracht heeft de werkgroep intensieve contacten met Timon (pleegzorg), Leger des Heils (Jeugdbescherming) en (woon)voorzieningen die er voor kinderen en jongeren zijn. Deze woonvoorzieningen kunnen gezinshuizen zijn, maar ook andere woonvormen.

 

ambtsdragers-image-01
ambtsdragers-image-02

" Deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg van de Gereformeerde Gemeenten "

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

T   0348-489915
E   dmz@cbgg.nl
W   www.deputaatschapdmz.nl